Als u de onderste rode knop indrukt, klinkt er -afhankelijk van de gekozen instelling- een alarmtoon en ziet u een balkje over het schermpje bewegen. U weet hierdoor dat het alarm gestart gaat worden en heeft nu een aantal seconden de tijd om dit nog te annuleren door met uw vinger op het balkje te tikken. Wanneer u deze functie niet geactiveerd heeft/het balkje laat doorlopen dan verschijnt op het scherm het rode alarmicoon. Naast deze visuele bevestiging voelt u ook elke 30 seconden een kleine trilling aan uw pols. Ook dit is om te bevestigen: het alarm is actief. U hoeft verder niets te doen; het horloge zet nu een verbinding op met uw helpers.Naast de rode alarmknop is ook mogelijk om een alarm te starten via een Smartwatcher icoontje op het horlogescherm. Deze functie vindt u in het Horloge Beheerdersportaal (ga naar 'horloge instellingen', 'wijzerplaat' en activeer daar 'alarm icoon'). Nu is het mogelijk om een alarm te activeren door op het grijze/blauwe logo op het scherm te tikken. De rode knop blijft ook actief; u heeft nu twee manieren om een alarm te starten.