In het online horlogebeheerportaal onder 'Horloge instellingen' kunt u de optie 'Bevestig veiligheid bij beweging (inactiviteitsensor)' inschakelen. De inactiviteitssensor werkt samen met de veiligheidstimer. 


Als de veiligheidstimer en de inactiviteitssensor actief zijn, kan de veiligheid van de drager worden bevestigd wanneer de drager het horloge beweegt. Dit zorgt ervoor dat de drager van het horloge niet op het scherm hoeft te drukken om de veiligheid te bevestigen. De bewegingssensor van het horloge wordt geactiveerd nadat 80% van het interval van de timer is verstreken.